ผงน้ำยาทำความสะอาดหัวชง-cafiza 7 กรัม

17 ฿

Description

ผงน้ำยาทำความสะอาดหัวชง-cafiza (แบบซอง) ขนาด 7 กรัม
วิธีการทำความสะอาดหัวชง
1. ใส่ผงทำความสะอาดหัวชงลงในตระแกรงตันสำหรับล้างหัวชงอัดก้านชงเข้าเครื่องชงกาแฟ
2. กดชงเป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นหยุดพักและปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 10 วินาที
3. ทำซำ้ในข้อ 2 ต่อเนื่องกัน 5 ครั้ง หรือจนน้ำยาทำความสะอาดหมดไปจากตระแกรงตัน
4. ถอดก้านชงนำมาล้างทำความสะอาด และใส่กลับโดยไม่ต้องใส่ผงทำความสะอาด
5. ทำซ้ำข้อ 2 ต่อเนื่องกัน 5-10ครั้งให้มั่นใจว่าหัวชงสะอาดไม่มีน้ำยาตกค้าง
6. ดึงก้านอัดออกล้างทำความสะอาด ส่วนหัวชงใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง เสร็จขั้นตอนการทำความสะอาด