311/201 ซอย. 27 หมู่บ้านคาซ่าซิตี้ดอนเมือง ถ.เลียบคูนายกิมสาย1 (ระหว่างเทิดราชัญ 35-37)
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทรศัพท์ : 08-1143-2643 , 02-047-6486 , 08-7993-6677
อีเมล์ : coffeenovel.ab@gmail.com

เปิดทำการ
จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00-18.00 น.
วันเสาร์ 10.00-12.00น.


Add Friend