อัตราค่าบริการล้างคราบตะกรันเครื่องชงขนาดเล็ก (ระบบ Direct Boiler)

(Imat,Saeco,Rancilio Silvia,Elite,Lelit,Ascaso, etc.)
ราคาค่าบริการ 2,000 บาท/เครื่อง

อัตราค่าบริการล้างคราบตะกรันเครื่องชงขนาดกลาง (ระบบ Heat Exchager ,Vibreting pump)

(Oscar,Expobar office control,Expobar Office Pulser,Betterfly,Isomac, etc.)
ราคาค่าบริการ 3,000 บาท/เครื่อง

อัตราค่าบริการล้างคราบตะกรันเครื่องชงขนาดใหญ่ (ระบบ Heat Exchager ,Vibreting pump 1 หัวชง)

(Appia,Epoca,Promac Club,Elegance,G10, etc.)
ราคาค่าบริการ 4,000 บาท/เครื่อง

อัตราค่าบริการล้างคราบตะกรันเครื่องชงขนาดใหญ่ (ระบบ Heat Exchager ,Vibreting pump 2 หัวชง)

(Appia,Epoca,Expobar,Faema,La scala Eroica, etc.)
ราคาค่าบริการ 4,500-5,500 บาท/เครื่อง