เทอโมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ

250 ฿

Description

เทอโมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบหน้าปัดใหญ่