เครื่องทำฟองนมไฟฟ้าร้อน-เย็น

2,150 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้สำหรับทำฟองนม ร้อน-เย็น และใช้สำหรับมิคเครื่องดื่มร้อน