ปะเก็นรองฮีตเตอร์ รูปสามเหลี่ยม 78x72x3.5mm รู Ø 40mm

280 ฿

คำอธิบาย

ปะเก็นรองฮีตเตอร์ รูปสามเหลี่ยม 78x72x3.5mm รู Ø 40mm