โถใส่เมล็ดเครื่องบด 600N-สีชา

280 ฿

คำอธิบาย

โถใส่เมล็ดเครื่องบด 600N – แบบสีชา ช่วยกรองแสง เป็นชุดพร้อมฝาปิดโถ