Nuova Simonelli Appia 2g – ว่างให้เช่า

6,000 ฿

คำอธิบาย

รายละเอียด

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 3 เดือนสำหรับเช่ารายเดือน
อัตราเช่ารายวัน 3,000 บาท/วัน
สถานที่ตั้งร้านต้องอยู่ในเขต กทม เท่านั้น
ไม่ผูกมัดเรื่องเมล็ดกาแฟสด

 


 

 

หลักฐานการเช่า

บุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน

นิติบุคคล
1. หนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
4. หนังสือมอบอำนาจ