Expobar Office Control – ว่างพร้อมให้เช่า

4,000 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าเช่ารายเดือน เดือนละ 4,000 บาท พร้อมเครื่องบดกาแฟสด

รายละเอียด
สัญญาเช่าขั้นต่ำ 3 เดือนสำหรับเช่ารายเดือน
อัตราเช่ารายวัน 2,000 บาท/วัน
สถานที่ตั้งร้านต้องอยู่ในเขต กทม เท่านั้น
ไม่ผูกมัดเรื่องเมล็ดกาแฟสด

 โปรโมชั่น

1. สั่งเมล็ดกาแฟสด 5 กก./เดือน เช่า 6 เดือน ฟรี 1  หรือ
2. สั้งเมล็ดกาแฟสด10 กก/เดือน รับส่วนลดค่าเช่าเดือนละ 500 บาทหลักฐานการเช่า

บุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน

นิติบุคคล
1. หนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
4. หนังสือมอบอำนาจ