Brasilia Maior (ไม่ว่างให้เช่า)

6,000 ฿

คำอธิบาย

รายละเอียด

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 3 เดือนสำหรับเช่ารายเดือน
อัตราเช่ารายวัน 1,200 บาท/วัน
ราคาเช่านี้รวมถึงเครื่องบดเรียบร้อยแล้ว
สถานที่ตั้งร้านต้องอยู่ในเขต กทม เท่านั้น
ไม่ผูกมัดเรื่องเมล็ดกาแฟสด


 

โปรโมชั่น
1. สั่งเมล็ดกาแฟสด 5 กก./เดือน เช่า 6 เดือน ฟรี 1  หรือ
2. สั้งเมล็ดกาแฟสด10 กก/เดือน รับส่วนลดค่าเช่าเดือนละ 500 บาท

 


 

หลักฐานการเช่า

บุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน

นิติบุคคล
1. หนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 6 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
4. หนังสือมอบอำนาจ