ก้านปิดซอง ขนาด 22.5CM

18 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช้สำหรับปิดซองกาแฟ ซองชา และซองอื่น ๆ เพื่อไม่ให้อากาศและความชื้นเข้า
ขนาดยาว 22.5 CM